SÖNEN YILDIZ GAÜN

Yavuz Coşkun’un rektörlüğü döneminde Türkiye’nin parlayan yıldızı olan Gaziantep Üniversitesi, Ali Gür’ün göreve gelmesiyle geçen 2 yılda, gerileme ve çöküş dönemine girdi.

SÖNEN YILDIZ GAÜN

Öğrenci Üniversite Memnuniyet Araştırması, Ali Gür’ün rektör olarak göreve başlamasıyla Gaziantep Üniversitesi’nde düşüşü gözler önüne serdi. 6 farklı alanda gerçekleştirilen araştırma sonuçları göre GAÜN’de öğrencilerin kurum yönetiminden memnun olmadığını ortaya koydu. GAÜN, kurum yönetiminde üniversiteler arasında 63. sırdan 111. sıraya kadar geriledi. Hasan Kalyoncu ve SANKO Üniversitesi ise araştırmada fark yaratarak, 6 alanda da sıralamadaki yerini üst sıralara taşıdı.

Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, üniversitelerin daha öğrenci merkezli olma yolunda ilerlemelerine katkı sağlama amacıyla hazırlanan TÜMA 2018 Raporu yayımlandı. Altı ana başlıkta üniversitelerin incelendiği araştırma, "Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı", "Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetimi ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenim İmkânı ve Kaynaklarının Zenginliği" ile "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" başlıkları altında "A+", "A", "B", "C", "D" ve "FF" harf puanlarıyla üniversitelerin başarısını gösteriyor.

GAÜN DÜŞÜŞTE, SANKO VE HKÜ YÜKSELİŞTE

Son 1 yılda ciddi bir şekilde kan kaybeden Gaziantep Üniversitesi’nin içler acısı durumu istatistiklere de yansıyor. Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) sonuçları da bu acı gerçeği gözler önüne serdi. Öğrencilerin, 6 alandaki memnuniyet düzeyleri ve bu düzeylere göre üniversite sıralama sonuçlarının verildiği araştırmada 44 yıllık akademik geçmişi olan Gaziantep Üniversitesi, en çok düşüş yaşayan üniversiteler arasında yer aldı. Hasan Kalyoncu ve SANKO Üniversitesi ise araştırmada her alanda fark yarattı.

EN ÇOK DÜŞÜŞ YAŞAYAN ÜNİVERSİTE GAÜN OLDU

Bir zamanlar parlayan yıldız olarak görülen Gaziantep Üniversitesi son 2 yıldan bu yana ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Rektör Ali Gür’ün göreve başlamasıyla Gaziantep Üniversitesi eski günlerini arar oldu. Geçtiğimiz yıl öğrenci memnuniyetinde gerileyen GAÜN’de düşüş bu yıl da sürdü. Öğrencilerin genel memnuniyet düzeyleri ve üniversite sıralamalarında 2016 yılında 69. sırada yer alan GAÜN, 2017’de 74. sıraya kadar gerilerken kötü gidişatın önüne geçemedi ve 2018’de 92. sıraya kadar geriledi. Yayımlanan araştırma sonucunda Gaziantep Üniversitesi’nin geçen seneye göre sıralamalarında dramatik düşüş yaşayan 7 üniversiteden biri olduğu da vurgulandı.

ÖĞRENCİLER GAÜN’DEN MEMNUN DEĞİL

Öğrencilerin genel memnuniyet sıralamasında Hasan Kalyoncu ve SANKO Üniversitesi ise fark yarattı. Genel memnuniyette 2016 yılında 56. sırada bulunan HKÜ, 2017’de araştırmaya damga vurarak 24. sıraya kadar yükselmişti. HKÜ yükselişini 2018’de sürdürdü ve öğrencilerini üst düzeyde memnun edebilen 17 üniversiteden biri olmayı başararak sıralamada 15. sıraya yükseldi. SANKO üniversitesi de genel memnuniyeti artıran üniversiteler arasında yer aldı. 2016 yılında 93. sırada yer alan üniversite 2017’de 86, 2018 yılında ise 71. sıraya kadar yükseldi.

GAÜN’DE KÖTÜ GİDİŞAT 2018’DE DE DEVAM ETTİ

Henüz göreve başlayalı 2 yıl olmamasına rağmen Rektör Ali Gür ile GAÜN, gerileme dönemine geçti. Bir zamanların Türkiye’nin en gözde devlet üniversiteleri arasında yer alan üniversite şimdilerde o eski halinden eser yok. Devlet üniversitelerinin öğrenci memnuniyeti genel sıralamasında 2 yıldır düşüş yaşayan GAÜN’de Rektör Ali Gür göreve geldiğinde 40. sırada yer alıyordu fakat 2017’de 45. sıraya düştü. 2018’de düşüş devam etti ve devlet üniversiteleri arasında 55. sıraya kadar düştü.

HKÜ VE SANKO ZİRVEYE OYNUYOR

Gaziantep’te eğitime yeni bir boyut kazandıran Hasan Kalyoncu ve SANKO Üniversiteleri, vakıf üniversitelerinin memnuniyet alanlarına göre sıralamalarında birçok köklü üniversiteyi geride bıraktı. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2016 yılında 25. sırada yer alırken, büyük bir yol kat ederek 2017’de 12. sıraya kadar yükseldi. 2018’de ise 3 basamak daha yukarı çıktı ve 9. sırada yer aldı. Memnuniyetini artıran üniversiteler arasında yer alan SANKO Üniversitesi ise 2017 yılına göre 4 basamak daha yukarı çıkarak sıralamada 30. sırada yer aldı. SANKO 2016’da 40, 2017’de ise 34. sırada yer alıyordu.

ÖĞRENİM DENEYİMİNİN TATMİNKÂRLIĞI’NDA GAÜN SINIFTA KALDI

Öğrencilerin “öğrenim deneyimi tatminkârları” ve üniversite sıralamalarında durum değişmedi GAÜN; kötü gidişini bu sıralamada da sürdürdü. HKÜ ve SANKO ise farkını ortaya koydu. GAÜN bu sıralamada Rektör Gür’ün göreve başlamasıyla başlayan düşüşün önüne geçemedi ve neredeyse son sıralarda yer aldı. 2016 yılında 102, 2017’de 108. sırada yer alan GAÜN, bu yıl da bunun önüne geçemedi ve 2018’de 120. sıraya kadar geriledi. SANKO Üniversitesi ve HKÜ ise yükselişini sürdürdü. SANKO bir önceki yıla göre 14 basamak yukarı çıkarak 11. sırda yer aldı. HKÜ ise ‘Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı’nı en çok artıran 3 üniversiteden bir olarak 49. sıradan 27. sıraya yükseldi.

YERLEŞKENİN VE YAŞAMININ DOYURUCULUĞU’    DA HKÜ ÖNDE

Oldukça büyük bir alan üzerine kurulu Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Memnuniyeti ‘Yerleşkenin ve Yaşamının Doyuruculuğun da bile yetersiz kaldı. GAÜN su sıralamada kendisine 2016 yılında olduğu gibi 2018’de hiç ileri bir mesafe kat edemedi ve 56. sırada kendisine yer buldu. Hasan Kalyoncu Üniversitesi ise Türkiye’deki yerleşke ve yaşamının doyuruculuğu en yüksek olan 10 üniversiteden biri oldu ve 14. sıradan 8. sıraya kadar yükseldi. SANKO Üniversitesi de 130. sırada yer aldı.

GAÜN’DE AKADEMİK DESTEK MEMNUN ETMİYOR

GAÜN’ün düşüş yaşadığı alanlardan biri de “Akademik Destek ve İlgi” oldu. 2 yıldır düşüş yaşayan GAÜN, 102 sıradan 116. sıraya kadar geriledi. HKÜ ve SANKO Üniversitesi ise üst sıralarda yer aldı. HKÜ sıralamada 18, SANKO Üniversitesi ise 24. sırada yer aldı.

GAÜN ÖĞRENCİLERİ YÖNETİMDEN MEMNUN DEĞİL

Araştırma sonuçları GAÜN’deki kötü yönetimi de gözler önüne serdi. Öğrenci işlerinin ve sistemlerinin işleyişi, üst yöneticilerin ilgisi ve ulaşılabilirlikleri GAÜN sınıfta kaldı. GAÜN; “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” sıralamasında da Türkiye genelinde en fazla gerileyen üniversiteler arasında yer aldı. 2017 yılında 63. sırada yer alan GAÜN, bu yıl 111. sıraya kadar geriledi. Araştırma sonuçlarına GAÜN öğrencileri yönetimden hiç memnun değil. SANKO, sıralamada 39, HKÜ ise 14. sırada yer aldı.

GAÜN’DE ÖĞRENME İMKÂN VE KAYNAKLARININ ZENGİNLİĞİ YETERSİZ KALDI

Üniversitelerin “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği” Sıralaması da GAÜN’ün içleri acısı durumunu gözler önüne serdi. Önceki yıllara oranla kan kaybı yaşayan GAÜN, 39. sırada yer alırken şimdilerde ise 55. sırada. SANKO Üniversitesi bir önceki yıla (2017) göre öğrenme imkân ve kaynaklarının zenginliği puanını en fazla yükselten üniversiteler arasında yer buldu ve 115. sırada. HKÜ ise 18. sırada yer alıyor.

KİŞİSEL GELİŞİM VE KARİYER DESTEĞİ’NDE GAÜN’DE DÜŞÜŞ DEVAM ETTİ

Üniversitelerin “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” Sıralamasında da GAÜN sınıfta kaldı. Üniversitelerin iş dünyasıyla iletişimi, öğrencilere derslerin dışında sertifika imkânları ve kişisel gelişim destekleri anlamında öğrenciler GAÜN’den memnun değiller. Bu kategori de ise sıralama şu şekilde oluştu: SANKO Üniversitesi 27, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 34, Gaziantep Üniversitesi 97. GAÜN’ün 2017’de 87. sıradaydı.

EN BAŞARISIZ REKTÖR ALİ GÜR

Ali Gür’ün göreve başlamasıyla Gaziantep Üniversitesi’nde başlayan düşüşlerin bir türlü önüne geçilemiyor. Üniversite öğrencileri neredeyse her alanda GAÜN’den memnun değil. Araştırma sonuçları GAÜN Rektörü Ali Gür’ün “GAÜN daha güçlü bir şekilde, Dünya Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir” sözleri yapılan araştırmalarla ters düşüyor. GAÜN’ün içinde bulunduğu durum sıkça eleştirilirken, Rektör Gür, şimdiden Gaziantep Üniversitesi’nin en başarısız rektörü unvanına sahip oldu.

HKÜ NE ZAMAN KURULDU?

30 Temmuz 2008 tarihinde TBMM'de Gaziantep Eğitim ve Hizmet Vakfı tarafından üniversite kurulması, 5799 ve 5796 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanunla gerçekleşmiştir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi 2009-2010 eğitim-öğretim yılında öğrenci almaya başladı.

SANKO ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KURULDU?

Sanko Üniversitesi, 2013 yılında Gaziantep'te eğitime başlamış olan bir vakıf üniversitesidir. 18 Haziran 2013 tarih, 28681 Sayılı Resmi Gazete’de (Ek 1) yayımlanan 6492 Sayılı Kanun ile de ‘SANKO Üniversitesi’ kuruluşunu gerçekleştirerek hizmet vermektedir. Üniversite, Tıp ve Sağlık Bilimleri fakülteleri bünyesinde eğitim sunan Türkiye'deki ilk tematik üniversitedir

GAÜN NE ZAMAN KURULDU?

Gaziantep Üniversitesi, eğitim-öğretime1973 yılında ODTÜ Mühendislik Fakültesine bağlı olarak kurulan Makine Mühendisliği Bölümü ile başladı. 7 Haziran 1987 yılında 3389 sayılı yasa ile Mühendislik Fakültesine yeni kurulan çeşitli fakülte ve yüksekokulların da ilavesi ile Gaziantep Üniversitesi tüzel kişiliğine kavuşmuştu.

22 Temmuz 2018 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz