İl Sağlık’tan baskın açıklaması

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, kentte devlet hastanelerine polis tarafından operasyon yapıldığı yönünde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İl Sağlık’tan baskın açıklaması

Gaziantep'te hizmet veren tüm devlet hastanelerinin ihaleye fesat karıştırma ve laboratuarlarda kullanılan cihazların etiketleri değiştirilerek kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddiasıyla polis tarafından operasyon düzenlendiği iddia edildi.

 

 

MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ İDDİASI

saglikpersonelihaber.net’te yer alan habere göre, Gaziantep'te hizmet veren tüm devlet hastanelerinde bulunan laboratuarlarda kullanılan cihazların teknik şartnamede belirtilen şartları haiz olmadığı gerekçesiyle polis tarafından baskın yapıldı.  Laboratuarlarda kullanılan cihazların etiketleri değiştirilerek kamuyu milyonlarca lira zarara uğrattığı iddia edildi. Öte yandan yine devlet hastanelerinde kullanılan radyoloji,emar ve tomoğrafi'cihazlarında da aynı yöntem kullanılarak milyonlarca lira haksız kazanç elde edildiği ileri sürüldü.

İddiaların ardından Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada herhangi bir basın yaşanmadığı belirtlilere şu ifadelere yer verildi: “Son günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan "Gaziantep’te Devlet Hastaneleri neden basıldı" başlıklı haberlere ilişkin olarak, aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesislerinin ihtiyacı için 24 Aylık Puan Karşılığı Laboratuvar Testleri hizmet alımı ihalesi hakkında Destek Hizmetler Başkanlığımızca 10.10.2019 tarihi Saat: 10:00’da yapılan elektronik ihale işlemleri, ihalenin sözleşmeye bağlanması ve işin yürütülmesi hakkında yapılan işlemler aşağıdaki belirtilmiştir.

1- İhale 11 Eylül 2019 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayınlanmış ve EKAP'da 28 gün süre boyunca ilan edilmiştir.

2- EKAP’da (Elektronik Kamu Alımları Platformu) imzalı olarak doküman alan firma sayısı 11 dir.

3- İdaremize elektronik teklif veren firma sayısı 6 dır.

4- İhale teklifleri elektronik olarak değerlendirildi. 1. Ve 2. Avantajlı firmalara beyan ettikleri belgeleri sunmaları için 11.10.2019 tarihinde tebliğat yapıldı. 17.10.2019 tarihine kadar firmalardan asıl evraklarını sunmaları istendi. Firmalar belirtilen süreye kadar asıl evraklarını sundular.

5- Sunulan mali ve ihaleye katılım evrakları (Bilanço, Gelir tablosu, İş deneyim belgeleri, geçici teminat, elektronik teklifler, imza sürküleri, sicil gazeteleri) kontrolleri yapıldı.

6- İhale komisyonunda görevli işin uzmanları tarafından firmalarca sunulan işin yerine getirilmesi ile ilgili cihazlar ve sarf malzemelerin; teknik şartnameye cevap, katalog, TİTUBB ve UTS belgeleri üzerinden kontrolleri yapıldı. Sunulan evraklar uygun bulundu.

7- 25.10.2019 tarihinde ihale komisyon kararı ihale yetkilisince onaylandı. Onaylanan karar 25.10.2019 tarihinde isteklilere tebliğ edildi.

8- İhale komisyon kararına yönelik itirazlar için kanuni sürenin dolması beklendi. İhale komisyon kararına yönelik hiçbir istekli tarafından itiraz gerçekleşmedi.

9- 05.11.2019 tarihinde ilgili isteklilere sözleşmeye davet gönderildi.

10- 13.11.2019 tarihinde Labotest Diagnostik Sistemler A.Ş. ile ihalenin 1. Kısmı (Biyokimya, Hormon, Kardiyak, Dış Laboratuvar) Ve 2. Kısım (Koagülasyon) için sözleşme imzalandı.

11- 10.12.2019 tarihinde sağlık tesislerine ihale ve sözleşme evraklarını teslim almaları için EBYS üzerinden bildirim yapıldı. İhale toplu alım olduğundan Sağlık Tesislerimiz ihale dosyalarını teslim almışlardır.

12- 05.02.2020 tarihinde Müdürlüğümüz Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığına Güney Tıp Tıbbi Cihaz Kim. Mad. Lab. Kit Ve Cihaz. Ltd. Şti. firması tarafından; hastanelerde laboratuar hizmetlerinde kullanılan cihazların Teknik şartnameye uygun olmadığı, cihazların etiketlerinin değiştirildiği ve seri numaraları ile oynandığı yönünde dilekçe iletildi.

13- Güney Tıp Tıbbi Cihaz Kim. Mad. Lab. Kit Ve Cihaz. Ltd. Şti. tarafından yapılan başvurunun incelenmesi için Biyokimya uzmanları ve Biyomedikal Mühendislerinden oluşan bir komisyon kuruldu.

14- Komisyon 07.02.2020 tarihinde Kamu Hastane Hizmetleri Başkanlığımızda bir toplantı yaparak başvuruyu değerlendirdi. Komisyon, seri numaraları ile oynandığı ve etiketlerinin değiştirildiği iddia edilen cihazların yerinde incelenmesine karar verildi.

15- 10.02.2020 tarihinde Biyomedikal mühendislerimiz Hastanelerde laboratuvar cihazlarının yerinde inceleme çalışmalarına başladı.

İlimizdeki Sağlık Tesislerinde herhangi bir baskın olayı olmamakla beraber, Hastanelerimizin tüm birimlerinde sağlık hizmet sunumuna devam edilmektedir.”

11 Şubat 2020 (Talip Öztürk)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz