Bağırsak Bakterilerinin Kanser Tedavisini Güçlendirdiği Keşfedildi

Fransız ve Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmalara göre, sindirim sistemimizin derinliklerinde yaşayan bakteriler, kanser tedavisi sırasında tümörlerin büyüyüp küçülmesinde etkili oluyor.

Bağırsak Bakterilerinin Kanser Tedavisini Güçlendirdiği Keşfedildi

Fransız ve Amerikalı uzmanların yaptığı araştırmalara göre, sindirim sistemimizin derinliklerinde yaşayan bakteriler, kanser tedavisi sırasında tümörlerin büyüyüp küçülmesinde etkili oluyor. Araştırmalarda, kanser hastalarındaki mikrobiyomlar, yani içimizde yaşayan mikroskobik organizmalar incelendi. Science dergisinde yayımlanan iki çalışmada, belirli bakteri türleri ve genel anlamda mikrobiyom çeşitliliğinin, bağışıklık sistemi harekete geçiren tedavilerde kullanılan immunoterapi ilaçları üzerindeki etkilerine bakıldı.

MİKROORGANİZMALAR ÇOK ÖNEMLİ

Vücudumuzda trilyonlarca mikroorganizma yaşıyor ve bizimle aralarındaki ilişki aslında enfeksiyon hastalıklarının çok ötesine gidiyor. Mikrobiyomlar sindirimde, enfeksiyondan korunmada ve bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde rol oynuyor. Her iki çalışmada da vücudun tümörlerle savaştaki kendi savunma mekanizmasını güçlendiren immunoterapi tedavisi gören hastalar incelendi. İmmunoterapi her hastada işe yaramıyor ancak bazı vakalarda ölümcül aşamaya gelen tümörler bile temizlenebiliyor.

 

ANTİBİYOTİKLER TÜMÖRLERİ BÜYÜTEBİLİYOR

Paris'teki Gustave Roussy Kanser Kampüsünde yapılan bir çalışmada, böbrek veya akciğer kanseri teşhisi konulmuş 249 hasta incelendi. Araştırma sonucu, örneğin dişlerindeki bir apse için antibiyotik alan hastaların, mikrobiyomlarına zarar verdikleri ve immunoterapi tedavisi görürken tümörlerinin büyüme ihtimalinin daha büyük olduğu sonucuna varıldı.

TEDAVİYE YANIT VERENLERİN YÜZDE 69'UNDA BİR TÜR BAKTERİ GÖRÜLDÜ

Özellikle bir bakteri türü olan Akkermansia muciniphila tedaviye yanıt veren hastaların yüzde 69'unda bulunuyordu. Bu bakteri, tedaviye yanıt vermeyenlerin ise sadece üçte birinde vardı. Farelerde yapılan testlerde A. muciniphila seviyesi arttırılanların, immunoterapiye daha iyi ynaıt verdikleri tespit edildi.

DAHA ZENGİN MİKROBİYOMU OLANLAR DAHA İYİ YANIT VERİYOR

Bu arada,  Teksas Üniversitesi Kanser Merkezinde incelenen, ilerlemiş habis tümörlere sahip 112 hastanın mikrobiyomları incelendi. Daha zengin ve büyük çeşitliliğe sahip mikrobiyomları olanların, olmayanlara kıyasla tedaviye daha iyi yanıt verdiği görüldü.

HEPSİ İYİ GELMİYOR

Yüksek düzeyde Faecalibacterium ve Clostridialesadlı bakterilerin işe yaradığı ancak Bacteroidales'in varlığının iyi gelmediği gözlendi. Doku örnekleri incelenince de yararlı bakterilere sahip hastaların tümörlerinde daha çok kanserli hücre öldüren bağışıklık sistemi hücresi bulunduğu tespit edildi. Daha sonra insan dışkısındaki madde, kanser tümörleri bulunan farelere nakledildi. "İyi" bakteri karışımına sahip hastaların dışkısının tranfer edildiği farelerin tümörlerindeki büyümenin, kötü bakteri transfer edilen farelere kıyasla daha yavaş olduğu gözlendi.

Teksas'taki araştırmayı yapan ekipten Dr. Jennifer Wargo, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bir hastanın mikrobiyomunu bozarsanız, kanser tedavisine yanıt verme kabiliyetini bozabilirsiniz. Bizim teorimiz, hastanın mikrobiyomunu daha iyi olacak şekilde yeniden düzenlerseniz, tedaviye daha iyi yanıt verebilir şeklinde" diye konuştu.

3 Kasım 2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz