542 milyar TL sosyal yardım yapıldı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,Türkiye genelinde 2019 yılı Sosyal Koruma İstatistikleri değerlendirildi. Açıklamada sosyal koruma harcamasının sosyal koruma yardımları, idari masraflar ve diğer harcamalardan oluştuğu belirti.

542 milyar TL sosyal yardım yapıldı

Sosyal koruma yardımlarının 8 risk/ihtiyaç grubu (hastalık/sağlık bakımı, engelli/malül, emekli/yaşlı, dul/yetim, aile/çocuk, işsizlik, konut ile sosyal dışlanma b.y.s) için yapılan sosyal yardımları kapsadığı bildirildi.

Sosyal koruma harcaması 2019 yılında yüzde 20,8 artış göstererek 542 milyar 2 milyon TL oldu. Bu harcamanın yüzde 98,4'ünü (533 milyar 168 milyon TL) sosyal koruma yardımları oluşturdu. Sosyal koruma yardımlarında ise en büyük harcama 263 milyar 78 milyon TL ile emekli/yaşlılara yapılan harcamalar oldu. Bunu 146 milyar 35 milyon TL ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları takip etti.

GSYH’nin çoğu sosyal korumaya harcandı

Sosyal koruma harcamalarının gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) içindeki payı 2019 yılında yüzde 12,5 oldu. Sosyal koruma yardımlarının GSYH içindeki payı ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Risk/ihtiyaç grupları bazında bakıldığında, emekli/yaşlılara yapılan harcamaların yüzde 6,1 ile en büyük paya sahip olduğu görüldü. Bunu, yüzde 3,4 ile hastalık/sağlık bakımı harcamaları ve yüzde 1,5 ile dul/yetim harcamaları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 9,6’sı şartlı olarak verildi

Şartlı yardımlar içinde en büyük payı yüzde 40,4 ile aile/çocuk yardımları oluşturdu. Bunu yüzde 27,4 ile engelli/malül yardımları ve yüzde 13,8 ile hastalık/sağlık bakımı yardımları takip etti.

Sosyal koruma yardımlarının çoğu nakit olarak verildi

Sosyal koruma yardımlarının yüzde 67,8'i nakdi olarak verildi. Nakdi yardımlarda en büyük payı yüzde 72,5 ile emekli/yaşlılara yapılan yardımlar oluşturdu. Bunu yüzde 17,5 ile dul/yetim yardımları ve yüzde 4,2 ile işsizlik yardımları takip etti.

Sosyal koruma gelirleri daha çok devletten

Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,2'sini devlet katkıları oluşturdu. Sosyal koruma gelirlerinin yüzde 40,2'sini devlet katkıları, yüzde 27,9'unu işveren sosyal katkıları ve yüzde 23,6'sını koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan sosyal katkılar oluşturdu.

14 milyon kişi yardım maaşı aldı

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde sosyal koruma kapsamında emekli, yaşlı, dul, yetim maaşı alanların arttığı belirtildi.

Ülkemizde sosyal koruma kapsamında maaş (emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malül maaşı) alan kişi sayısı 2018 yılında 13 milyon 766 bin iken, yüzde 2,3 artarak 2019 yılında 14 milyon 89 bin kişiye yükseldi. Sosyal koruma kapsamında maaş yardımı sayısı 2018 yılında 14 milyon 389 bin iken, 2019 yılında 14 milyon 747 bine yükseldi.

2 Aralık 2020 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz