REVİZE EDİLMELİ!

Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Hasan Özgür Girişken, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanan Çevre Düzeni Planı’nın istatistiklere bakıldığı zaman gerçekçi olmadığını söyledi.

REVİZE EDİLMELİ!

Girişken, 2011 yılında yürürlüğe giren Çevre Düzeni Planı’nda kentin 2030 yılı nüfusunun 3 milyon 300 bin olarak öngörüldüğünü, yeni planda ise 4 milyon 450 bin olarak öngörüldüğü belirterek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni Çevre Düzeni Planı'nı yeniden gözden geçirmeye, Gazianteplileri de kentimizi ve değerlerimizi savunmaya davet ediyoruz” dedi.

TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şube Başkanı Özgür Girişken, yönetim Kurulu üyeleriyle düzenlediği basın toplantısında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanan Çevre Düzeni Planı’na ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DETAYLARI İLE ANLATTI

Düzenlediği basın toplantısında Büyükşehir Belediyesi tarafından 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanan Çevre Düzeni Planının detaylarını kamuoyu ile paylaşan Oda Başkanı Özgür Girişken, “İmar planları bilindiği üzere kentsel ve kırsal, ihtiyaçlara yanıt verebilmek, sosyo-ekonomik kaynaklarımızı ve çevresel değerlerimizi korur. Gaziantep'te kentleşme politikalarının; çevresel korunmasının stratejik yaklaşımlarının bekler yapıya sahip imar planlarının en tepesinde yer planlamak; her geçen gün yenilenen toplumsal kurallar iyileştirerek yaşam kalitesini arttırmak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılırlar. Zenginliklerimizin değerlendirilmesinin ve Gaziantep İI Çevre Düzeni Planı, hiyerarşik bir alandır. 1/100.000 ölçekli olarak hazırlanan bu planda ölçekli imar planlarını yönlendirme işlevini görmektedir” diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR’İN ÖNGÖRDÜĞÜ NÜFUS 4 MİLYON 450 BİN

Girişken, 2011 yılında yürürlüğe giren mevcut Gaziantep il Çevre Düzeni Planı’nda kentin nüfusunun 2030 yılında merkezde 3 milyon kent genelinde ise 3 milyon 300 bin olarak öngörüldüğünü kaydetti. Kent nüfusunun yen çevre planında ise 4 milyon 450 bin olarak öngörüldüğünün altını çizen Başkan Girişken, bunun abartıldığını ifade ederek “2011 yılında yürürlüğe giren mevcut Gaziantep il Çevre Düzeni Planında 2030 yılında Gaziantep nüfusunun kent merkezinde 3 milyon, il genelinde ise 3 milyon 300 bin olması öngörülüyordu. Uzun süredir beklenen ve yeni çevre düzeni planında ise 2040 yılında nüfusun Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinden oluşan Gaziantep kent merkezinde 3 milyon 990 milyon, il genelinde 4 milyon 450 bin olması öngörülmüş ve plan bu nüfusa göre yapılmış” diye konuştu.

TAHMİNLER GERÇEKÇİ DEĞİL

İstatistiklerin ve rakamların bu tahminlerin gerçekçi olmadığını söylediğini kaydeden Girişken, “TÜİK verilerine göre 2016 sonunda 1 milyon 975 bin civarında olan Gaziantep nüfusunun 2040 yılında 4 milyon 450 bine ulaşması için nüfus artışının yıllık ortalama yüzde 3.5, şehir merkezinde ise nüfusun 4 milyona ulaşması için yıllık yüzde 3,8 olması gerekmektedir” dedi.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YAVAŞLADI

Türkiye'de nüfusu en hızlı artan kentler sıralamasında en üst sıralarda yer alan Gaziantep'in 2008 yılında yüzde 3,3 olan nüfus artış hızı özellikle 2012 yılından bu yana düzenli olarak yavaşladığına dikkat çeken Girişken, nüfus artış hızının son olarak 2016 yılında yüzde 2,17 olduğuna dikkat çekti.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DAHA DA DÜŞECEK

İstatistiklere göre Gaziantep’in nüfus artış hızının 2023 yılında yüzde 1,93e kadar gerileceğinin öngörüldüğünü belirten Girişken, “Resmi veriler konusunda yasal otorite olan TÜİK, bu düşüşün süreceğini onaylayarak 2023 yılına gelindiğinde Gaziantep'in nüfus artış hızının yüzde 1,93'e kadar gerileyeceğini öngörmüştür. Gaziantep kent merkezinde ise il geneline göre biraz daha fazla olan nüfus artış hızı 2008 yılında yüzde 3.55 seviyesindeyken 2016 yılında yüzde 2.41'e gerilemiştir” ifadelerini kullandı.

2-3 KAT FAZLA DÜŞÜNMÜŞLER

Başkan Girişken, tüm bu istatistiklerin göz önüne alındığında nüfus artış hızındaki azalmaya ve devlet kurumu TÜİK'in sunduğu raporlara rağmen, Çevre Düzeni Planı'nda Gaziantep'in Türkiye ortalamasına göre 2-3 kat daha fazla büyüyeceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

TERS ORANTI VAR

Gaziantep’in sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına da değinen Girişken şöyle konuştu: DPT tarafından 2003 yılında yapılan "İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması"na göre Gaziantep 81 il arasında 20. sırada yer alırken, 2011 yılında Kalkınma Bakanlığı tarafından yenilenen araştırmada Gaziantep 30. Sıraya gerilemiştir. Gaziantep eğitim alanında 53. sırada yer alırken, sağlık alanında 36. sırada yer almaktadır. Kişi başı düşen ihracat tutarında 6. Sırada yer alırken, kişi başına düşen milli gelirde (2014) 43. sıradadır.”

GAZİANTEP’TE 10 KADINDAN 1’İ OKUR-YAZAR DEĞİL

“Gaziantep, kişi başına düşen milli gelirde 43. sırada, eğitimde 53. sırada yer alan, her on kadından birinin okur-yazar olmadığı bir kent” diyen Başkan Girişken, “Türkiye'nin üç katı hızla büyürse sosyo-ekonomik gelişmişlik tablosundaki farkı nasıl kapatır ve üst sıralarda yer alır? Gaziantep Türkiye ortalamasının en az üç katı kadar eğitim ve sağlık ödeneği alabilecek ye zenginlik üretebilecek midir? Gaziantep'te şu anda kişi başına 23 m2 organize sanayi alanı düşerken, iyimser tahminlerle 7 m2 aktif yeşil alan düşmektedir” şeklinde konuştu.

SORULAR YANITSIZ KALDI

Çevre Düzeni Planı açıklama raporunda öngörülen 4 milyon 500 bin kişilik nüfus için, yeşil alan miktarının 20 metrekareye yükseltilmesinin hedeflendiğini ifade eden Girişken, “Metro AVM çevresi gibi örnekler varken bu hedef gerçekçi midir? Yeterli içme suyu, ulaşım altyapısı, katı atık toplama merkezi alanı temin edilebilecek midir? Böylesine büyük bir nüfusa rağmen sosyal, kültürel değerler ile tarımsal ve çevresel zenginlikler korunabilecek midir?” hayati önem taşıyan bu soruların yanıt bulamadığının altını çizdi.

ÖNEMLİ BİR SORUN DA SURİYELİ MÜLTECİLER

Çevre Düzeni Planında yanıt bulmayan önemli bir sorununda Suriyeli mültecilerin olduğunun altını çizen Girişken, şöyle konuştu: “Nüfus öngörülerinde Suriyeli mülteci nüfusun varlığı ve kısmen kalıcı olma olasılığının dikkate alındığı bilgisine tek cümleyle yer verilmiştir. Suriyeli mültecilerin varlığını ve kalıcı olma olasılığını yok sayan bir çevre düzeni planı yok hükmünde olacağından, bu yaklaşım kesinlikle doğrudur.  Ancak doğru olmayan, bu hesaba dahil edilen Suriyeli mültecilerin nüfusunun ne kadar olduğu ve ne kadarının kalıcı olacağının öngörüldüğünün belirtilmemesidir” diye konuştu.

2040 YILINDA 1 MİLYON 200 BİN SURİYELİ

“Gaziantep'in 2040 nüfus öngörüsündeki tutarsızlıklar ve gerçekçi görünmeyen hedeflemelerin buradan kaynaklandığı anlaşılmaktadır” diyen Girişken şöyle konuştu: “Tarafımızca yapılan değerlendirmelere göre 2040 yılında kent merkezinde en az 1 milyon, il genelinde ise en az 1 milyon 200 bin civarında Suriye kökenli kent sakini bulunabileceği sonucuna varılmıştır. Fakat bu kadar büyük bir göçmen nüfusunun kent yaşamına ve toplumumuza nasıl entegre edilebileceğine; eğitim, barınma, sağlık ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceğine dair hiçbir değerlendirme ve strateji yer almamaktadır. Böylesine önemli bir konunun planda hiç yer almaması Çevre Düzeni Planının başarısız olduğu bir başka alandır. Suriyeli misafirlerin tamamının kalıcı olduğu bir senaryoda dahi, 4 milyon 450 bin kişilik nüfus öngörüsü gerçekçi görünmemektedir.”

İHTİMAL VARSA ÖNLEM ALINMALI

Girişken, bu kadar kısa zamanda bu kadar büyük bir artışın gerçekleşme ihtimali gerçekten varsa, derhal ilgili devlet kurumlarıyla işbirliğine gidilerek önlem alınması gerektiğini kaydetti. Girişken, “Böyle bir nüfus artışının yönetilmesi mümkün olmadığı gibi; Gaziantep'e özgü tarım-sanayi-ticaret dengesini yok edecek, zenginliklerimizi tehdit eden, Gaziantep'i tamamen yaşanılamaz bir kent haline getirecek bir nüfus hedefi belirlenmiştir” dedi.

DEĞERLERİMİZİ SAVUNALIM ÇAĞRISI

Girişken, “Yeni çevre düzeni planı, kentin acil ve kritik sorunlarına yeni ve gerçekçi çözümler getirememiştir” diyerek açıklamasını şu sözlerle noktaladı: “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni Çevre Düzeni Planını yeniden gözden geçirmeye, Gazianteplileri de kenti ve değerlerimizi savunmaya davet ediyoruz.”

9 Ağustos 2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz