Çok olumlu buluyoruz

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve sunumunuVergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve vergi uzmanlarının ...

Çok olumlu buluyoruz

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen ve sunumunuVergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve vergi uzmanlarının yaptığı “İzaha Davet” konulu bilgilendirme  toplantısı  GTO oditoryum salonunda yapıldı.

Bilgilendirme toplantısına Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya, Gaziantep Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Nabioğlu, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, ve Gaziantep Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve çok sayıda muhasebeci, özel sektör temsilcileri katıldı.

Gaziantep Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Kaya bu düzenleme ile mükelleflerle ilgili incelemelerde hem maliyeye hem de mükelleflere yeni kolaylıklar getirildiğini ifade ederek konuşmasında şu cümlelere yer verdi: Seminerimizin konusu Vergi Usul kanını(vuk)  izaha davet düzenlemesi aslında geçen yıl 26.08.2016 tarihinde 6728 sayılı kanunla düzenlenmişti. Ancak “izaha davet müssesesi” 25.07.2017 tarihinde 482 sayılı vuk. Tebliği ile 01.Eylül.2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile; 482 sayılı tebliğde belirtilen kapsamda 16 konudaki tespitlerle ilgili mükellefler maliyenin “izah değerlendirme komisyonu” tarafından izaha davet edilecekler ve 15 gün içerisinde yapacakları izah komisyon tarafından kabul edildiği takdirde konu ile ilgili işlem yapılmayacak, ancak, aksi durumda ise 15 gün içerisinde mükellef gerekli düzeltmeyi yaptığı takdirde % 20 oranında bir vergi ziyaı cezası ödeyecektir. Gerekli düzeltmeyi yapmadığında ise incelemeye veya takdir komisyonuna sevk edilecektir. Daha önce ne oluyordu? mükellef direk incelemeye veya takdir komisyonuna sevk ediliyor. Bu da hem mükellefin hem Mali Müşavirin hem de Vergi Müfettişinin mesaisini alıyordu. İzaha davet’ de ise hem mükellef ve maliyenin bu konudaki iş yükü azalmakta hem de mükellef ve Mali Müşavir inceleme tedirginliği yaşamamakta ve her iki tarafta’ da kazanmış olmaktadır. Bu bakımdan düzenlemeyi çok olumlu buluyor ve destekliyoruz. Ancak, bu düzenlemede verilen 15 günlük sürenin az olduğunu düşünüyoruz. Aslında bu yasa düzenlemesi sırasında bilgimiz olmuş ve sürenin bir ay olarak belirlenmesini önermiştik. Ancak 15 gün olarak çıktı. 15 günlük sürede mükellef düzeltme yapacak ve ödeme yapacak. Düzeltme yapıp 15 günde ödemezse ceza % 50 ye çıkıyor. Bu nedenle bu sürelerin en az bir aya çıkarılması ve ödeme geciktiğinde ise yalnızca gecikme zammı uygulaması gerektiğini düşünüyoruz. Ayrıca zaten mükellef matrah farkına gecikme zammı da ödeyeceği için % 20 vergi ziyaı oranı da çok yüksek olup, en fazla % 10 olması gerekmektedir. 2. olarak yasada verginin ziyaı kapsamda olduğu halde, tebliğde yalnızca 16 konu sayılarak kapsam oldukça daraltılmıştır. Bu da yasanın amacını ve uygulama alanını daraltacaktır. Kapsamın tebliğde de yasada olduğu gibi genişletilmesi gerektiği kanısındayız. Ancak bu şekliyle de yasanın mükelleflere yararlı olacağını düşünüyoruz.”

Daha sonra Vergi Dairesi Başkanı Halil Tekin ve Vergi dairesi uzmanlarının verdiği bilgilendirme toplantısına devam edildi.

5 Ekim 2017 (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)

Yorum Yaz